հղումներ | հետադարձ կապ | գլխավոր
      Slideshow image      
   
 
Մատչելիություն

«Մատչելի» կամ «անարգել» միջավայր տերմինը կիրառվում է շրջակա միջավայրի տարրերի մասին խոսելիս, որտեղ կարող են ազատ մուտք գործել եւ օգտվել ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր շեղումներ ունեցող մարդիկ: Սկզբնական շրջանում այդ արտահայտությունը օգտագործվում էր շենքերի եւ սարքավորումների նկարագրման համար, որոնցից կարող էին օգտվել անվասայլակ օգտագործող մարդիկ: Սակայն հետագայում այդ տերմինի բնորոշման մեջ ընդգրկվեցին այնպիսի չափանիշներ, որոնք հարմար էին նաեւ հաշմանդամության այլ ձեւեր ունեցող մարդկանց համար: Լայն իմաստով, անարգել կամ մատչելի դիզայնը դա այն ձեւավորումն է, որը ստեղծում է առավել հեշտ եւ անվտանգ պայմաններ որքան հնարավոր է շատ թվով մարդկանց համար ու նպաստում է նրանց անկախ կենսաձեւի զարգացմանը: Բնակչության առավել դժվար տեղաշարժվող խմբերի թվին դասվում են՝ հենաշարժողական ապարատի վնասվածք ունեցող հաշմանդամներ (ներառյալ նաեւ անվաթոռ օգտագործողներին), տեսողության եւ լսողության խախտումներով հաշմանդամներ, տարեց մարդիկ (60 տարեկան եւ ավելի), ժամանակավորապես անաշխատունակները, հղի կանայք, մանկասայլակներով մարդիկ, նախադպրոցական տարիքի երեխաները: Ինչպես տեսնում եք, բնակչության դժվար տեղաշարժվող խմբերի թվին, հաշմանդամներից բացի, դասվում են նաեւ բազմաթիվ այլ սոցիալական խմբեր: Հարկ է նշել, որ այն, ինչ արվում է հաշմանդամների հարմարության համար, շատ հարմար կլինի նաեւ մնացած բոլոր մարդկանց համար, նույնիսկ եթե նրանք չունեն ֆիզիկական սահմանափակումներ:

Գոյություն ունեն ֆիզիկական եւ զգայական սահմանափակումների տարբեր տիպեր եւ, բնական է, կան նաեւ շրջակա միջավայրի հարմարեցման տարբեր պահանջներ: Ենթակառուցվածքների զգալի փոփոխություններ են պահանջվում հենաշարժողական ապարատի, տեսողության եւ լսողության լուրջ շեղումներ ունեցող մարդկանց լիարժեք կյանքի համար:

Անարգել միջավայր ապահովելու համար անհրաժեշտ միջոցառումների և չափանիշների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ դուք կարող եք գտնել՝ այցելելով «Ունիսոնի» կողմից ստեղծված map.disability.am վեբ-կայքի «Մատչելիության ապահովում» բաժինը։

 
   
   
Գլխավոր | Հետադարձ կապ | Ինչպես անդամակցել մեզ | Պատմություն | Հաճախակի տրվող հարցեր
© 2002 - 2018 Ունիսոն ՀԿ։