հղումներ | հետադարձ կապ | գլխավոր
      Slideshow image      
   
 
ՀԿ-ներ
«Հավատ» վատ լսող երեխաների մայրերի ՀԿ
Գրանցման ամսաթիվ՝ հոկտեմբերի 4, 1996.
Թիրախ խումբ՝ խուլ եւ վատ լսող երեխաներ
Առաքելություն/գործունեություն՝ խուլ եւ վատ լսող երեխաների ինտեգրացում, վատ լսող երեխաների հայտնաբերում, որակյալ լսողական սարքերով ապահովում, բանավոր խոսքի զարգացում, հանրակրթական դպրոցին պատրաստում
Կոնտակտային տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ 231953
Էլ. փոստ՝ surdoam@yahoo.com
Վեբ-կայք՝  www.havat.am
Նախագահ՝ Սուսաննա Ժամակոչյան, համանախագահ՝ Թամարա Մանուկյան

«Աստղիկ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն
Գրանցման ամսաթիվ՝ օգոստոսի 21, 1995, վերագրանցման ամսաթիվ՝ փետրվարի 12, 1999
Թիրախ խումբ՝ ցանկացած տեսակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ եւ նրանց ընտանիքների անդամներ
Առաքելություն/գործունեություն՝ դարձնել հաշմանդամ երեխաներին հասարակության լիարժեք անդամներ, լուծել առողջության վերականգնման, կրթության, ինտեգրացման հետ կապված հարցերը, իրավունքների պաշտպանություն, շրջակա միջավայրի հարմարեցում, ընտանիքների սոցիալական վիճակի բարելավում, ժողովրդավարական արժեքների քարոզչություն
Կոնտակտային տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ 575185
Էլ. փոստ՝ levast@netsys.am
Վեբ-կայք՝
Նախագահ՝ Լեւոն Ներսիսյան

«Կամք եւ կորով» երիտասարդ հաշմանդամների ՀԿ
Գրանցման ամսաթիվ՝ հունվարի 21, 2002թ.
Թիրախ խումբ՝ սողության խանգարում ունեցող երիտասարդ հաշմանդամներ
Առաքելություն/գործունեություն՝ հաշմանդամների ինտեգրացում հասարակության մեջ, հաշմանդամների շահերի պաշտպանություն գործադիր իշխանության մարմիններում, հաշմանդամների՝ երկրի հասարակական կյանքում ակտիվ մասնակցությանն ուղղված քարոզարշավների անցկացում։ ՀԿին կից գործում է խուլերի մնջախաղի «Օվասիս» թատրոնը եւ կերամիկական ստուդիան
Կոնտակտային տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ 538541
Էլ. փոստ՝ kamkorov@netsys.am
Վեբ-կայք՝
Նախագահ՝ Մարի Պահուտյան

«Լիարժեք կյանք» բարեգործական ՀԿ (ք.Ստեփանավան)
Գրանցման ամսաթիվ՝ հուլիսի 17, 1998
Թիրախ խումբ՝ սպինալ հաշմանդամներ, անդամահատված մարդիկ, խուլ մարդիկ, հաշմանդամ երեխաներ
Առաքելություն/գործունեություն՝ Ստեփանավանում հաշմանդամների հնարավորությունների զարգացում, նրանց կրթական մակարդակի բարձրացում, սոցիալական, հոգեբանական աջակցություն, առողջապահություն, իրազեկության բարձրացում
Կոնտակտային տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ (0256)22058, (374 91)345261
Էլ. փոստ՝ suren@fulllife.am
Վեբ-կայք՝  www.fulllife.am
Նախագահ՝ Սուրեն Մաղաքյան

«Հույսի կամուրջ» ՀԿ
Գրանցման ամսաթիվ՝ փետրվարի 14, 1997
Թիրախ խումբ՝ ֆիզիկական եւ մտավոր հաշմանդամություն, նաեւ հատուկ կրթական կարիքներ ունեցող երեխաներ, հաշմանդամ երեխաների ծնողներ
Առաքելություն/գործունեություն՝ աջակցել հաշմանդամ երեխաների սոցիալահոգեբանական վերականգնմանը, մատչելի դարձնել նրանց համար ուսումը հանրակրթական դպրոցներում, բարձրացնել հասարակության իրազեկությունը հաշմանդամության խնդիրների վերաբերյալ եւ փոխել հաշմանդամ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը, քարոզչության միջոցով կրթել հաշմանդամ երեխաների ծնողներին, իրազեկել նրանց երեխաների իրավունքների վերաբերյալ
Կոնտակտային տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ 589186
Էլ. փոստ՝ bridge@arminco.com
Վեբ-կայք՝  www.bridgeofhope.am
Նախագահ՝ Սուսաննա Թադեւոսյան

«Փրկություն» հաշմանդամ երեխաների կենտրոն ԲՀԿ
Գրանցման ամսաթիվ՝ հոկտեմբերի 17, 1997, վերագրանցված է դեկտեմբերի 8, 1999
Թիրախ խումբ՝ մտավոր հետամնաց երեխաներ եւ երիտասարդ մարդիկ
Առաքելություն/գործունեություն՝ հաշմանդամ երեխաների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական, կրթական եւ բժշկական հիմնախնդիրների լուծում։ Շահառուներին անվճար խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում։ Մտավոր հետամնաց երեխաների եւ երիտասարդների ցերեկային առօրյայի կազմակերպման կենտրոնի գործունեություն
Կոնտակտային տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ 427850
Էլ. փոստ՝ prkutyun@netsys.am
Վեբ-կայք՝  www.prkutyun.am
Նախագահ՝ Արփինե Աբրահամյան

«Փարոս» կրթության եւ մշակույթի զարգացման հաշմանդամների կենտրոն
Գրանցման ամսաթիվ՝ հունվարի 19, 2001
Թիրախ խումբ՝ հենաշարժողական խանգարումներով հաշմանդամներ
Առաքելություն/գործունեություն՝ մշակույթին եւ արվեստին հաշմանդամների ներգրավվում։ Համակարգչային դասընթացների անցկացում, հոգեբանական եւ իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում։ Հաշմանդամների ինտեգրացմանն ուղղված՝ օրենսդրական բարեփոխումների լոբբինգ
Կոնտակտային տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ 632958
Էլ. փոստ՝ paros@web.am
Վեբ-կայք՝
Նախագահ՝ Սուրեն Օհանյան

«Փյունիկ» Հայաստանի հաշմանդամների ասոցիացիա
Գրանցման ամսաթիվ՝ մարտ, 1990
Թիրախ խումբ՝ ցանկացած տեսակի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ
Առաքելություն/գործունեություն՝ հաշմանդամների ֆիզիկական, սոցիալական եւ հոգեբանական ռեաբիլիտացիա, սպորտային միջոցառումներին մասնակցություն՝ հաշմանդամների առողջության եւ կամքի ուժի ամրապնդման համար, կյանքի դժվարություններն հաղթահարելու համար անհրաժեշտ ունակությունների զարգացում, հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանություն, հասարակայնության իրազեկության բարձրացում, հաշմանդամների պրոթեզավորում
Կոնտակտային տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ 565607
Էլ. փոստ՝ pyunic@arminco.com
Վեբ-կայք՝  www.pyunic.org
Նախագահ՝ Հակոբ Աբրահամյան

«Սկարպ» առողջարարական կենտրոն
Գրանցման ամսաթիվ՝ փետրվարի 20, 2003
Թիրախ խումբ՝ հաշմանդամներ, առաջին հերթին՝ ողնուղեղային վնասվածքներով
Առաքելություն/գործունեություն՝ հաշմանդամների եւ բնակչության այլ խոցելի խմբերի առողջության պահպանության առաջնային խնդիրների լուծում, հաշմանդամային սպորտի զարգացում, մասնագիտական վերականգնում եւ զբաղվածության հարցերի լուծում
Կոնտակտային տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ 350291
Էլ. փոստ՝ skarp@freenet.am
Վեբ-կայք՝
Նախագահ՝ Աշոտ Մկրտչյան

«Հոգեկան առողջության հիմնադրամ»
Գրանցման ամսաթիվ՝ 1996
Թիրախ խումբ՝ հոգեկան հիվանդություն ունեցող մարդիկ
Առաքելություն/գործունեություն՝ հոգեկան առողջության ոլորտում աշխատող մասնագետների՝ հոգեբանների, հոգեբույժների, սոցիոլոգների գործունեության համակարգում, մարդկանց հոգեկան առողջության բարելավում
Կոնտակտային տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ 544504
Էլ. փոստ՝ mhf@mentalhealth.am
Վեբ-կայք՝  www.mentalhealth.am
Նախագահ՝ Արման Վարդանյան

Ծանուցում.
վերը բերված տվյալները չեն կարող համարվել հաշմանդամության հարցերով զբաղվող Հայաստանի ՀԿ-ների լրիվ ցանկ։ Նրանք հիմնված են կազմակերպությունների ղեկավարների կողմից տրամադրած տեղեկությունների վրա։

 
   
   
Գլխավոր | Հետադարձ կապ | Ինչպես անդամակցել մեզ | Պատմություն | Հաճախակի տրվող հարցեր
© 2002 - 2018 Ունիսոն ՀԿ։